Nadační fond Ozvěna

http://www.ozvena.org/ tel.: +420 777 343 869 e-mail: pavla.prokesova@ozvena.org


Nadační fond Ozvěna vznikl za účelem podpory dětí a mladistvých s trvalou ztrátou sluchu. Naším posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělávání, rovnocennou šanci se účastnit společenských, sportovních i volnočasových aktivit a především podpořit jejich samostatnost v budoucím životě.

Aktuální projekty