Generace Care z.ú.

http://www.generacecare.cz Phone: 773 750 537 Email: generacecare@email.cz


Pečovatelská služba Generace Care z.ú., zajišťuje pomoc občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Proč pečovatelská služba? Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve v posledních desetiletích se přenesla léčbu do ústavů, mimo domov. Dnešní doba však stále více umožňuje dalším a dalším osobám léčit se doma, kde se o ně starají kvalifikované pečovatelky. Dnes může probíhat doma i léčba, která dříve byla bez pobytu na nemocničním lůžku jen těžko myslitelná.

Current projects