Hospic svatého Lazara, z.s.

https://hsl.cz Phone: 777 659 475 Email: komunikace@hsl.cz


Doprovázíme umírající v závěru jejich života a poskytujeme podporu také jejich rodinám a blízkým. Usilujeme u nich o dosažení nejlepší možné kvality života. Co to znamená? Zajistíme ošetření bolesti a dalších nepříjemných příznaků nemoci, naši pacienti v posledních chvílích nezůstanou osamoceni a za všech okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz