Nadace Mezinárodní potřeby

http://mezinarodni-potreby.cz/ Phone: 483 394 202


Posláním Nadace Mezinárodní potřeby je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou činnost v ČR i v zahraničí. Naše hlavní projekty jsou Dálková adopce PLUS® (podpora vzdělání dětí v chudých zemích třetího světa) a Zdravá mládež (podpora práce lektorů primární prevence na školách v ČR). Nadace Mezinárodní potřeby byla založena v roce 1995. Během dvaceti let působení jsme rozdali více než 61 milionů Kč, z toho 35 milionů Kč na projekty v ČR. Naše aktivity jsou financovány převážně z darů dárců z ČR i ze zahraničí. Kromě darů využíváme také výnosy nadačního jmění. Jsme partnerskou součástí mezinárodní sítě International Needs.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz