Charita Pelhřimov

https://pelhrimov.charita.cz/ Phone: +420 604 222 024 Email: projekty@pelhrimov.charita.cz


Pomáháme lidem, aby mohli žít důstojně a spokojeně ve svém přirozeném prostředí, aby na své problémy nebyli sami, dokázali řešit i obtížné životní situace a jejich život byl jednodušší. Činnost pelhřimovské Charity zahrnuje pečovatelskou službu, osobní asistenci, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi i komplexní domácí hospicovou péči včetně odlehčovacích služeb, domácí zdravotní péče a mobilní specializované paliativní péče. Dále organizace provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a poskytuje materiální pomoc potřebným.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz