Diakonie ČCE – středisko Rolnička

http://www.rolnicka.cz tel.: 733 127 041 e-mail: fundraising@rolnicka.cz


Jsme různí, ale patříme k sobě! Diakonie Rolnička pomáhá více jak 120 dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého Táborska. Naším cílem je poskytovat komplexní služby, které mohou naše klienty provázet od dětství až do důchodového věku. Kromě 6 registrovaných sociálních služeb nabízí Rolnička svým klientům i služby dobrovolnického centra a dává práci lidem s postižením v chráněné dílně, Obchodech dobré vůle a běžném provozu střediska. Potřebujeme k tomu Vaši podporu.

Aktuální projekty

Ukončené projekty