Fórum pro prožitkové vzdělávání z.ú.

http://www.forumppv.cz/ Email: info@forumppv.cz


Zaměřujeme se primárně na využívání prostředků interaktivního edukativního divadla pro prevenci sociálně problematických jevů, jako například šikany a kyberšikany, nedostatečné finanční gramotnosti, prevence násilí, lidská práva, mediální gramotnost, tolerance a netolerance apod. Spolupracujeme se zkušeným hereckým týmem, který na základě dlouhodobé praxe ovládá techniky tzv. divadla fórum. Největším přínosem této techniky je zprostředkování přímého poučného prožitku „tady a teď“, díky kterému si jejich účastníci mohou nanečisto vyzkoušet řešení některých obtížných životních situací. Interaktivní forma programů zajišťuje zapojení každého účastníka. I jejich případný negativní postoj k řešenému tématu je přitom pro samotný program přínosný. Jedná se přitom o ideální způsob, jak vzdělávání ve zmíněných oblastech v praxi realizovat.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz