Tichý svět, o.p.s.

http://www.tichysvet.cz/ tel.: +420 720 996 089 e-mail: tichysvet@tichysvet.cz


Od r. 2006 propojujeme svět slyšících a neslyšících. Neslyšícím poskytujeme podporu formou sociálních služeb, které jim ulehčují začlenění do společnosti. Nabízíme jim sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby (Tichá linka - online tlumočení a přepis). S organizací Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. spolupracujeme na projektech (Tichá kavárna, cukrárna, Tiché zprávy a jazyk). Pořádáme kulturní akce pro veřejnost a zvyšujeme informovanost o světě neslyšících a znakovém jazyce.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz