Tichý svět, o.p.s.

http://www.tichysvet.cz/ tel.: +420 720 996 089 e-mail: tichysvet@tichysvet.cz


Od r. 2006 propojujeme svět slyšících a neslyšících. Neslyšícím poskytujeme podporu v podobě sociálních služeb, které jim ulehčují začlenění do společnosti. Nabízíme jim sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby - Tichou linku. S organizací Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. spolupracujeme na projektech: Tichá kavárna, cukrárna, Tiché zprávy - překlady do ČZJ, Tichý jazyk - kurzy znakového jazyka a Tichá jehla - výrobky na zakázku z recyklovaných materiálů. Pořádáme také různé kulturní a osvětové akce pro veřejnost, díky kterým zvyšujeme všeobecnou informovanost o světě neslyšících a znakovém jazyce.

Aktuální projekty