CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.

https://cedu.cz/ Email: info@cedu.cz


Jsme skupina profesionálů na občanské vzdělávání v rolích lektorů, mentorů a koučů, která díky know-how ze zahraničí a své zkušenosti se školami od roku 2008 rozvíjí naši společnost. Jako samostatná obecně prospěšná společnost je CEDU na světě od roku 2013. Školám pomáháme mimo jiné zakládat a rozvíjet žákovské parlamenty, jejichž prostřednictvím se děti zapojují do života školy a učí se o prostředí kolem sebe odpovědně pečovat. Posláním CEDU je podporovat občanské vzdělávání a přispívat tak k rozvoji demokracie v ČR.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz