Borůvka, Borovany spolek

https://www.boruvka-borovany.cz/ Email: info@boruvka-borovany.cz


Borůvka, Borovany spolek je nezisková organizace a registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro lidi s postižením a pro seniory. Naší hlavní činností je Terénní pečovatelská služba. Dále poskytujeme fakultativní službu Školku pro seniory a pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Svou pomocí a podporou pomáháme lidem, kteří se bez pomoci druhých neobejdou, s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli. Ti mají tak možnost zůstat ve svém domácím prostředí, na které jsou zvyklí, a nemusí opustit svůj domov.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz