Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

http://www.cckpraha1.cz tel.: 776 113 953 e-mail: praha1@cervenykriz.eu


Neutralita, nestrannost, humanita, světovost, dobrovolnost, nezávislost a jednota jest 7 principů Červeného kříže. Tyto principy ctíme a v souladu s nimi pracujeme.

Aktuální projekty