UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit z. s.

http://www.unijazz.cz Phone: 222 240 901 Email: unijazz@unijazz.cz


Unijazz je občanské sdružení, které pod tímto názvem pracuje od roku 1987 a je jednou z organizací, navazujících na činnost bývalé Jazzové sekce. Sdružuje zájemce o hudbu nejrůznějších žánrů pokud možno v souvislostech a v návaznosti na další kulturní oblasti. Podpora kulturních aktivit deklarovaná v názvu sdružení se odehrává především v rovině praktické. Snažíme se zprostředkovávat kontakty a informace, napomáhat při vzniku a uskutečňování zajímavých projektů, a to i tím, že jejich tvůrcům dáváme prostor na vlastních akcích.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz