Dotek z.ú.

http://www.pecovatelstvidotek.cz/ Phone: 737 024 823 Email: socialni.dotek@seznam.cz , aktivity.dotek@seznam.cz


Posláním obecně prospěšné společnosti Dotek je podporovat to, aby senioři mohli co nejdéle setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí a v péči rodiny. Co nejplnohodnotněji přechodně zastupovat pečující v situacích, kdy oni sami nemohou, nebo nezvládnou potřebnou péči o své blízké sami. Posláním odlehčovací služby je nabídnout těmto seniorům na přechodnou, nezbytně nutnou dobu pobyt v prostorách našeho zařízení s citlivou péčí zohledňující jejich potřeby v bio – psycho – socio – spirituální rovině a jejich životní příběhy v návaznosti na prostředí, kde žijí či žili.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz