Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

http://www.cmhcd.cz Phone: 222 515 305 Email: selepova@cmhcd.cz , cmhcd@cmhcd.cz


Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví z. s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1995 z rozhodnutí českých poskytovatelů péče v oblasti duševního zdraví. Jejím posláním je iniciovat a realizovat změny, které vedou k přesunu péče o duševní zdraví do komunity, zvyšování respektu k lidem s duševním onemocněním, profesionálním a dostupným službám v oblasti péče o duševní zdraví. Více na www.cmhcd.cz

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz