PROGRESSIVE, o.p.s.

http://www.progressive-ops.cz tel.: 284 811 328 e-mail: progressive@progressive-ops.cz


Posláním PROGRESSIVE o. p.s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou specifických a inovativních programů v oblasti harm reduction. V rámci péče o děti a mladistvé jde o odborné služby v oblasti diagnostiky, metodické podpory a poradenství. Spolu s námi tak můžete podpořit klienty, kteří se potýkají s nelehkou životní situací, ať už v otázce závislosti, bydlení, potravinové pomoci nebo dalších sociálních problémů. Děkujeme, že společně s námi pomáháte.

Aktuální projekty