PROGRESSIVE, o.p.s.


Sociálně znevýhodněné skupiny

Progressive o. p. s.

Vaším darem přispějete na chod organizace Progressive o. p. s., které bezmála 20 let působí na poli poskytování odborných služeb osobám ohroženým užíváním návykových látek formou specifických a inovativních programů v oblasti harm reduction. Společně s námi, tak můžete pomoci lidem, kteří se potýkají se závislostí a aktivně pracují na zlepšení své situace. Váš dar bude použit především na rozvoj našich služeb a resocializační aktivity určené pro klienty. Více informací najdete na https://progressive-ops.cz/. Děkujeme, že pomáháte. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Your donation will contribute to the operations of Progressive o.p.s., an organization that has been active for almost 20 years in providing professional services to individuals at risk of substance addiction. We specialize in specific and innovative programs within the field of harm reduction. By joining us, you can assist those struggling with addiction who are actively working to improve their situations. Your donation will primarily support the development of our services and resocialization activities for our clients. For more information, please visit https://progressive-ops.cz/. Thank you for your support.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Vaším darem přispějete na chod organizace Progressive o. p. s., které bezmála 20 let působí na poli poskytování odborných služeb osobám ohroženým užíváním návykových látek formou specifických a inovativních programů v oblasti harm reduction. Společně s námi, tak můžete pomoci lidem, kteří se potýkají se závislostí a aktivně pracují na zlepšení své situace. Děkujeme, že pomáháte.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

pred vejplatou, vic sem nemel. at se dari.

Og Martin
100 Kč