PROGRESSIVE, o.p.s.


Sociálně znevýhodněné skupiny

Progressive o. p. s.

Podpořte Progressive o. p. s. Vybrané prostředky budou použity na socioterapeutické aktivity, které pomáhají lidem se začleněním zpět do společnosti. Jedná se o činnosti, které zplnomocňují naše klienty v běžných životních situacích. Pomáháme předcházet lidským pádům.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Vaším darem přispějete na chod organizace Progressive o. p. s., které bezmála 20 let působí na poli poskytování odborných služeb osobám ohroženým užíváním návykových látek formou specifických a inovativních programů v oblasti harm reduction. Společně s námi, tak můžete pomoci lidem, kteří se potýkají se závislostí a aktivně pracují na zlepšení své situace. Děkujeme, že pomáháte.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu