Diecézní charita ostravsko-opavská

http://www.adoptujsi.cz Phone: +420 733 741 216 Email: shpars@dchoo.charita.cz


Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské je realizátorem či spolurealizátorem dlouhodobých projektů na Ukrajině a v Moldavsku. Projekty na Ukrajině: Adopce na dálku, Důstojný život (pomoc seniorům a zdravotně postiženým na principu adopce na dálku), Domov pokojného stáří Usť Čorna (pomoc seniorům v domově důchodců), Domov v Ivano-Frankivsku (pomoc dětem v dětském domově) a angažuje se v pomocí obětem konfliktu na Ukrajině (potravinové balíčky, pomoc raněným, materiální pomoc). Projekty v Moldavsku: Centrum domácí péče (ošetřovatelská a pečovatelská terénní služba) a Důstojný život – adresná finanční pomoc konkrétnímu senioru nebo zdravotně postiženému v okolí okresního města Singerei.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz