Oblastní charita Hradec Králové

http://www.charitahk.cz/ Phone: 495 516 098 Email: och@charitahk.cz


Posláním Oblastní charity Hradec Králové je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání, a to v Hradci Králové a okolí.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz