SIRIRI o.p.s.

http://www.siriri.org Phone: 720 477 271 Email: siriri@siriri.org


SIRIRI je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je podporovat lidi ve Středoafrické republice na cestě k soběstačnosti. Od svého vzniku v roce 2006 se zaměřujeme na rozvoj vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. Dlouhodobě podporujeme střední školu a stacionář pro sirotky v Bozoum, studenty na vysokých školách a poskytujeme zdravotní péči nejohroženějším skupinám obyvatel. Našimi partnery jsou misionáři z řádu bosých karmelitánů, kteří v SAR žijí a pracují již několik desítek let. Díky této spolupráci a přízni našich dárců jsme schopni reagovat na skutečné potřeby, pomoci konkrétním lidem a zapojovat do našich projektů místní pracovníky. Pořádáme vzdělávací a osvětové akce pro děti i dospělé, kterými se snažíme upozornit českou veřejnost na situaci v SAR a význam rozvojové spolupráce.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz