Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s.

http://www.civilky.cz/ tel.: 224 812 225 e-mail: centrum@spcch.cz


Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. je neziskovou organizací fungující celorepublikově od roku 1990. Sdružujeme přibližně 35 000 osob dlouhodobě a trvale nemocných např. osob s kardiovaskulárními chorobami, s diabetem, s onkologickým onemocněním, respiračními chorobami atd. Ve všech 14 krajích České republiky rozvíjíme programy zaměřené na prevenci civilizačních onemocnění, realizujeme řadu svépomocných aktivit nemocných lidí a seniorů a tím předcházíme jejich sociální izolaci a samotě. Motivujeme dlouhodobě nemocné lidi k boji s důsledky jejich nemoci a k aktivnímu životu. Realizujeme také programy pro děti s respiračním onemocněním a děti s diabetem 1. typu, aby mohli žít stejně kvalitně jako jejich vrstevníci.

Aktuální projekty

Ukončené projekty