Divadlo Feste

http://www.divadlofeste.cz tel.: 739 878 369 e-mail: produkce@divadlofeste.cz


Divadlo Feste je angažovaná kulturní platforma s těžištěm v divadelním umění. Způsob práce, divadelní žánry a dramaturgická rozhodnutí odvíjí od společensko-politických problémů, které se snaží komentovat, nahlížet nebo představovat veřejnosti. Zaměřuje se na tabuizovaná, sociální a politická témata, často pracuje s historickými momenty a postavami. Pracuje také s neherci, kteří jsou v obtížných životních situacích. Divadlo Feste propojuje svět umění se světem humanitních věd – pracuje s výzkumy daných témat (FSS MU, FF MU v Brně). Divadlo Feste usiluje svou prací o rozvoj občanské společnosti, o rozvoj zodpovědnosti a angažovanosti společnosti ve vecěch kvality života. Snažíme se vést s naším publikem dialog.

Aktuální projekty

Ukončené projekty