Auto*Mat

http://www.auto-mat.cz/ Phone: +420 212 240 666 Email: auto-mat@auto-mat.cz


Každý den už více než deset let společně s našimi příznivci a přáteli usilujeme o města, ve kterých je radost žít. Města efektivně a transparentně spravovaná na principech trvalé udržitelnosti, jejichž doprava zohledňuje všechny účastníky a jejichž obyvatelé se aktivně podílejí na utváření a zlepšování svého okolí.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz