Amalthea z.s.

http://www.amalthea.cz/ Phone: 466 302 058 Email: amalthea@amalthea.cz


Cílem organizace je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče. Amalthea poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Podporuje zdravé fungování rodiny, pomáhá řešit problémy tak, aby se předcházelo umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny.

Ukončené projekty