Amalthea z.s.

http://www.amalthea.cz/ Phone: 466 302 058 Email: amalthea@amalthea.cz


Amalthea je nestátní nezisková organizace působící v Pardubickém kraji. Poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Podporuje zdravé fungování rodiny, pomáhá řešit problémy tak, aby se předcházelo umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny. Amalthea nabízí vzdělávání pro odbornou i laickou veřejnost a zavádí inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe. Cílem organizace je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče. www.amalthea.cz

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz