Burma Center Prague, o.p.s.

https://www.burma-center.org tel.: 608 348 146 e-mail: bcp@burma-center.org


Posláním BCP je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu tím, že: - analyzuje dění v Barmě a informuje a zapojuje evropskou veřejnost - vytváří most a sítě mezi Evropou a Barmou - zajišťuje potřebné služby Barmáncům, zejména vzdělávání a pomoc uprchlíkům pro integraci - podporuje posílení dovedností Barmánců a jejich aktivní účast při transformaci Barmy

Aktuální projekty