Hospic sv. Štěpána

http://www.hospiclitomerice.cz tel.: +420 416 733 185 e-mail: pro@hospiclitomerice.cz


Litoměřický Hospic sv. Štěpána je jedním ze dvou hospiců Ústeckého kraje, lůžkovou hospicovou paliativní péči poskytuje 16 let. Zároveň začal poskytovat od počátku roku 2014 jako první v Ústeckém kraji hospicovou paliativní péči v domácím prostředí - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v okruhu 25 km, tedy přibližně v rámci okresu Litoměřice. Cílem naší práce je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a to jak v domácím prostředí, tak při hospitalizaci v našem lůžkovém zařízení. Za tímto účelem provozujeme také poradnu s půjčovnou pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti.

Aktuální projekty