Hospic sv. Štěpána

http://www.hospiclitomerice.cz tel.: +420 416 733 185 e-mail: pro@hospiclitomerice.cz


HOSPIC sv. ŠTĚPÁNA POTŘEBUJE VAŠI POMOC! Poskytujeme nevyléčitelně nemocným odbornou paliativní péči. Cílem naší péče je zmírnění utrpení a zachování důstojnosti člověka až do konce života. Lůžkovou péči poskytujeme od r. 2001. Od roku 2014 provozujeme i Domácí hospic. Díky odborné zdravotnické, ale i sociální a psychologické péči zajišťujeme nemocnému komplexní služby, jejichž cílem je zajistit maximální kvalitu života. Za tímto účelem provozujeme také poradnu s půjčovnou pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti. Rozvíjíme i edukační činnost.

Aktuální projekty