Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.

http://www.sadba.org/ Phone: 283 029 226 Email: sadba@sadba.org


Salesiánská asociace Dona Boska, z. s., (SADBA) vznikla v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. V české provincii má SADBA na starosti misijní projekty, přípravu misijních dobrovolníků, šíření informací a získávání prostředků pro salesiánské misie.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz