Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.

http://www.sadba.org/ Phone: 283 029 226 Email: sadba@sadba.org


Jsme Salesiánská asociace Dona Boska, z. s., (SADBA) a naším cílem je pomáhat a být nablízku znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Naší hlavní náplní je péče o dobrovolníky, které školíme a vysíláme do salesiánských středisek po celém světě, kde poskytují dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času, vzdělání a zejména svou blízkost a přátelství. Mezi další aktivity Sadby patří osvěta (například vzdělávací projekt pro školy Dnes jím jako…), misijní krátkodobé i dlouhodobé projekty i aktivity v rámci ČR (misijní tábor pro nejmenší, anglicko-český tábor iSEC aj.).

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz