CEREBRUM - Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.

http://www.cerebrum2007.cz tel.: +420 775 577 701 e-mail: info@cerebrum2007.cz


Asociace CEREBRUM je unikátní poskytovatel služeb a pomoci osobám po získaném poškození mozku a jejich rodinám. Jedná se o osoby, které jsou po cévní mozkové příhodě (CMP), po úrazech (nehody, pády při sportu) nebo po léčbě zhoubných nádorových chorob. Našim hlavním cílem je zvyšovat povědomí české veřejnosti o důležitosti prevence (CMP, úrazy), ale i o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech řešení jejich následků. Poskytujeme v této oblasti poradenství a mapujeme služby, které jsou určené lidem po poranění mozku a jejich pečujícím. Od roku 2022 jsme pacientskou organizací.

Aktuální projekty