CEREBRUM - Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.

http://www.cerebrum2007.cz tel.: +420 775 577 701 e-mail: info@cerebrum2007.cz


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.Sdružení založili v roce 2007 rodinní příslušníci osob, které utrpěly těžké poranění mozku. Aktuálně pomáháme klientům, kteří potřebují pomoc psychologa, logopeda, fyzioterapeuta. Forma pomoci je neakutní péče formou individuálních a skupinových terapií. Hlavním cílem je zvyšovat povědomí české veřejnosti o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech rehabilitace. Poskytujeme poradenství v této oblasti a mapujeme služby, které jsou určené lidem po tomto poranění. Také provádíme vlastní terapeutickou činnost a ergoterapii u klientů v domácím prostředí. V našem týmu je psycholog, ergoterapeut, logoped. Našimi klienty jsou lidé po mozkové příhodě, po úrazech (nehody, pády při sportu a podobné) nebo s následky po léčbě zhoubných chorob. Snažíme se poskytovat pomoc a radu také rodině klienta, jeho pečovatelům a příbuzným.Více informací naleznete na www.cerebrum2007.cz

Aktuální projekty