CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.

http://www.cerebrum2007.cz tel.: +420 226 807 048 e-mail: info@cerebrum2007.cz


CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, z.s. je spolek a pacientská organizace, který od roku 2007 realizuje programy k porozumění problematice poranění mozku, hájí a podporuje osoby v České republice, které utrpěli traumatické či jiné poškození mozku a jejich rodinné příslušníky a pečující. CEREBRUM nabízí široké spektrum služeb osobám po poškození mozku i jejich rodinným příslušníkům, jako je neurorehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie a logopedie a rekondiční pobyty. Ve své práci využíváme přenos dobré praxe z našich partnerských organizací BIF – EU a E.B.I.S. CEREBRUM pomáhá celým rodinám a pečujícím v různých podpůrných terapeutických programech a poradenství. Mapujeme služby určené osobám po poranění mozku v České republice na stránkách www.poranenimozku.cz tak, aby tyto informace byly dostupné celé veřejnosti a tímto monitorujeme současný stav služeb v této oblasti. Spolupracujeme s MZ ČR a NRZP na zkvalitnění a rozšiřování služeb pro tuto skupinu postižených v rámci celé ČR. Od roku 2012 poskytujeme unikátní rehabilitace horních končetin na přístroji Armeo Boom a od roku 2016 rehabilitaci systémem Sun-Ball. V oblasti pracovní rehabilitace realizujeme projekty, které jsou zaměřeny na snížení sociální izolace a využití pracovního potenciálu osob s poškozením mozku na návrat do práce. Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách www.cerebrum2007.cz.

Aktuální projekty