Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

tel.: 519 419 977


Našim klientům se snažíme vytvořit opravdový domov, ne jen jako místo pobytu, ale jako místo, kde je člověku nejlépe, kde je mezi svými, prostě doma. Provoz všech domovů se odehrává v atmosféře maximálně se blížící rodinnému prostředí, což umožňují jejich malé kapacity. Způsob naší péče umožňuje realizovat klientům jejich osobní zájmy, plány a činnosti, tak jak právě chtějí a touží. V Domově Betlém mají v rámci společného života klienti i pracovníci rovná práva. Společně rozhodují o přijímání nových pečovatelů i obyvatel, společně plánují různé akce a podílí se na celkovém utváření života a služeb v domově. Za děti mají tato práva a možnosti jejich rodiče, kteří nejsou jen klienty organizace, ale především jejími nejbližšími partnery.

Aktuální projekty