Charita Kralupy nad Vltavou

http://kralupy.charita.cz/ Phone: 606 613 018 Email: centrum@nasefarnost.cz


Charita Kralupy je církevní organizace, která byla založena jako samostatná právnická osoba v roce 2001. Dnes poskytuje 6 registrovaných sociálních služeb rodinám s dětmi, osobám bez přístřeší, osobám v krizi a dětem a mládeži ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Je nejvýznamnějším poskytovatelem v regionu. Ročně nabízí pomoc zhruba pěti stům klientům a zaměstnává více než dvacet pět pracovníků. Cílem našeho konání je pomáhat klientům tam, kde jejich síly selhávají. Vzhledem k různorodosti klientů služeb se i metody k dosažení cíle různí. Jedná se především o konkrétní práci s jednotlivci.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz