ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02

http://www.csopnj.cz tel.: 602 271 836 e-mail: orlova@csopnj.cz


Záchranná stanice pro volně žijící živočichy je od roku 1992 vlastněna a provozována ZO ČSOP Nový Jičín. Od tohoto roku prošla mnoha úpravami a dostavbami a v současné době je schopna přijmout a zajistit péči pro všechny hendikepované volně žijící živočichy především z Moravskoslezského kraje, ale také části Zlínského a malé části Olomouckého kraje. Příjmy živočichů stále narůstají a v posledních letech jejich počet překračuje 1700 jedinců ročně. Z tohoto množství se daří více než 50% živočichů vrátit zpět do volné přírody. Kromě tohoto základního poslání organizace řeší, nebo se podílí na naplňování řady odborných projektů, jejímž cílem je záchrana ohrožených druhů naší fauny, či ochrana jejich biotopů a hnízdních teritorií. Nejznámějším záchranným programem je Návrat orla skalního do ČR. Ve velké míře se také věnuje ekologické výchově a osvětě a od roku 2014 provozuje návštěvnické středisko Dům přírody Poodří.

Aktuální projekty