Institut pro komunikaci vědy, z. ú.

http://www.zeptejsevedce.cz Phone: +420 737 928 362 Email: info@zeptejsevedce.cz


Institut pro komunikaci vědy vytváří most mezi vědci a veřejností. Jeho stěžejním projektem je Zeptej se vědce, ve kterém odpovídají vědci a vědkyně na otázky laiků. Prostřednictvím podložených informací pomáháme s orientací v informačním chaosu. Každá naše odpověď je opřená o odborné studie a srozumitelná pro širokou veřejnost. Naším cílem je vedle zprostředkovávání vědeckých objevů také šířit povědomí o tom, jak věda funguje. A to vše pod heslem: Neexistují hloupé otázky!

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz