Národní institut nápomoci, zastoupení, opatrovnictví a péče České republiky, z.ú.

http://www.ninzop.cz Phone: 606 698 355 Email: radka.peslova@ninzop.cz


Hlavním cílem organizace je saturovat nedostatečnou odbornou podporu zástupců, podpůrců, opatrovníků a pečujících („pomáhajících“), která by jim jejich práci zlehčila a zprofesionalizovala ji. Jejich funkce na ně klade neúměrně vysoké nároky, co do odbornosti a zodpovědnosti při hájení práv zranitelných. Naplnění těchto nároků často není v průměrných možnostech pomáhajících.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz