Svobodný statek na soutoku, o.p.s.

http://www.svobodny-statek.cz tel.: 776 177 202 e-mail: info@svobodny-statek.cz


Jsme obecně prospěšná společnost zabývající se ozdravením krajiny, postavením zemědělce ve společnosti a utvářením hospodářství na principech bio-dynamického zemědělství. To naplňujeme na našich 11 ha, kde pěstujeme zeleninu, bylinky, květiny, sázíme stromy a keře. Sídlíme v Českých Kopistech nedaleko Litoměřic částečně v rámci areálu Camphillu na soutoku, z.s., které poskytuje sociální službu Chráněné bydlení a společně se snažíme o vytváření bezpečného a respektujícího prostředí pro osobní i pracovní život jak pro lidi se speciálními potřebami, tak i pro ty s těmi běžnými. Provozujeme eshop se zeleninou, velkoobchod a také fungujeme i jako KPZ (komunitou podporované zemědělství). Naše výpěstky též zpracováváme v naší BIO Zpracovně. Dále se věnujeme ekovýchově, dobrovolnictví, pořádáme přednášky pro laickou i odbornou veřejnost, síťujeme ekologických zelinářů.

Aktuální projekty