Naše děti v Kongu z.s.

https://nasedetivkongu.wixsite.com/ndvk tel.: 739 183 643 e-mail: marketa.debroise@seznam.cz


Spolek Naše děti v Kongu podporuje zhruba 20 - 30 dětí ze sirotčince Domov Panny Marie Lurdské v Loangu, vesničce v západní části Demokratické republiky Kongo. Zajišťuje dětem díky finančním příspěvkům dárců hlavně vzdělání a zdravotní péči. Přispívá také na dostatečnou a vyváženou stravu. Cílem spolku je co největší finanční nezávislost sirotčince na darech, proto podporuje různé typy podnikání.

Aktuální projekty