Máš umělecké střevo?, z.s.

https://umeleckestrevo.cz/ tel.: 721 685 854 e-mail: sara@umeleckestrevo.com


Máš umělecké střevo? (MUS) je mezinárodní vzdělávací platforma zaměřená na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a středních školách.

Aktuální projekty