Rodinné centrum Jasmínka, z.s.

http://www.rcjasminka.cz Phone: 608 306 423 Email: rcjasminka@gmail.com


Jasmínka byla založena v roce 2019, aby na jednom v největších sídlišť v Brně spoluvytvářela prostor, kde se mohou dospělí i děti realizovat, vzdělávat, bavit se a přitom trávit čas společně. Speciální podporu nabízíme v rodičům samoživitelům a rodičům v krizové situaci. Posláním naší organizace je prostřednictvím budování a podpory různých komunit rozvíjet pospolitost a sounáležitost. Ta je stěžejní při primární prevenci sociálně patologických jevů ve velkém městě, v rodině i ve společnosti.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz