YMCA Praha

https://praha.ymca.cz/ tel.: 224 872 128 e-mail: praha@ymca.cz


Proměňujeme anonymitu velkoměsta a přispíváme k plnohodnotnému životu, rodin, dětí a mládeže. Poskytujeme pestrou škálu aktivit: mateřská centra, dětské skupiny, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, letní tábory, volnočasové kroužky, sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, pořádáme veřejné akce. Pomocí našich programů chceme posilovat ve společnosti mezilidské vztahy a toleranci, odpovědnost, zdravé sebevědomí a možnost uplatnění. V tom všem vidíme praktické naplňování křesťanských hodnot.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz