Spolek proUKRAJINU, Z.S.

tel.: +420 777 561 085 e-mail: proukrajinucz@seznam.cz


Pomáháme v Ukrajině, především lidem v ve válečné oblasti, v místech, kde se lidé bez cizí podpory jen těžko dostanou k základním materiálním potřebám. Humanitární pomoc nevinným obětem ozbrojené ruské agrese stála na samotném počátku naší existence. Nyní se budeme zabývat i dlouhodobými problémy, jako je podpora vzdělání, zdravotní péče nebo spolupráce právnickými subjekty v ČR a Ukrajině. Snažíme se, aby naše humanitární pomoc pro Ukrajinu byla rychlá a adresná. Cílem naší práce je zachránit lidské životy a pomoci obětem ruské agrese překonat nejhorší období v jejich životech. Humanitární pomoc od počátku dopravujeme sami přímo do míst, kde je pomoc potřeba a předáváme osobně lidem, kteří ji potřebují. Na předávání humanitární pomoci z České republiky spolupracujeme především s místními samosprávami a občanskými organizacemi v Ukrajině.

Ukončené projekty