Iniciativa pro efektivní zdravotnictví, z.s.

http://www.efektivnizdravotnictvi.cz e-mail: info@efektivnizdravotnictvi.cz


Přispíváme do veřejné debaty o budoucím směřování českého zdravotnictví na základě vědeckých poznatků a ověřených dat

Aktuální projekty