Centrum pro komunitní práci střední Čechy

https://www.cpkp-stc.cz/ e-mail: karel.malec@cpkp.cz


Usilujeme o lepší život pečujících, včetně rodin s dětmi se zdravotním postižením. Děláme vše pro to, aby věděli, že tu na vše nezůstali sami. Budujeme komunity. Vytváříme prostředí, kde se tyto rodiny cítí podporovány a respektovány, kde mohou najít nejen praktickou pomoc ale také porozumění a sounáležitost s lidmi, jejichž životní situace je obdobná. Šíříme osvětu, aby pečující byli „vidět“ a současně měli přístup k informacím, zdrojům i službám, jež jsou pro ně dostupné.

Aktuální projekty