Zerowasters, z.ú.

http://www.zerowasters.cz tel.: 776 778 093 e-mail: zeptejse@zerowasters.cz


Začali jsme v roce 2012 myšlenkou, pokračovali 2015 založením Bezobalu, z.ú. Otevřeli jsme první bezobalový obchod v Česku, vzdělávali zájemce o otevření bezobalových obchodů a šířili osvětu o tom, jak předcházet vzniku odpadu. Nyní jsme se přeměnili na Zerowasters, z.ú, ale náš cíl je stále stejný. Zkoumáme a vyvíjíme způsoby, jak co nejúčinněji předcházet vzniku odpadu nejen doma, ale i ve firmách. Mezi širokou veřejnost šíříme, jak žít zodpovědný a radostný zero waste život. Hledáme řešení a nabízíme lidem cesty vedoucí ke změně smýšlení a návyků. Šíříme koncept zero waste a promlouváme k veřejnosti v médiích, na přednáškách, na společenských akcích i ve školách. Pořádáme vlastní osvětové akce, workshopy, konference a kurzy.

Aktuální projekty