Nadační fond Kapka naděje

https://www.kapkanadeje.cz/ tel.: +420 721 342 785 e-mail: info@kapkanadeje.cz


Společně s předními lékaři, odborníky a partnery zvyšujeme šanci na záchranu života dětských pacientů se závažným onemocněním. Našimi hlavními oblastmi zájmu jsou hematologie, onkologie a dětská psychiatrie. Od roku 2000 pomáháme dětem a jejich rodinám skrze nákupy přístrojů, rekonstrukce dětských oddělení a lékařských pracovišť, podporu výzkumu, edukaci veřejnosti a další aktivity. Naše podpora míří od novorozeneckých, přes pediatrická a onkologická oddělení až po paliativní péči. V současné době pomáháme ve více než 50 nemocnicích po celé České republice. Za 23 let svého působení financoval Nadační fond Kapka naděje nákup více než 500 lékařských přístrojů, realizoval více než 200 projektů v oblasti psychosociální péče a podpořil 3 vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie. Celkově tak Nadační fond Kapka naděje pomohl částkou více než 200 milionů korun.

Aktuální projekty