MANUS Art Collective z.s.

https://www.manus-art.cz e-mail: manus.collective@gmail.com


MANUS je kolektiv mladých tvůrců a interpretů na poli současného tance založený v roce 2020 Štěpánou Nlasa Mfuta, Šimonem Klusem a Šárkou Říhovou. V rámci své tvorby spolupracuje a propojuje umělce z oblastí tance, divadla, hudby, výtvarného umění. Tematicky tvorba vychází z osobní zkušenosti a zájmu o konkrétní témata, která většinou odráží a reflektují otázky sociálně společenské, environmentální. Tanec je naším slovem, komunikačním tokem skrze který promlouváme. Každá tvorba má svou osobitou poetičnost, pravdivost a snaží se přivést diváka k zamyšlení, k dialogu.

Aktuální projekty