Černobílý život z.s.

http://www.cernobilyzivot.cz Phone: +420 731 000 888 Email: info@cernobilyzivot.cz


Černobílý život z. s. je pacientská nezisková organizace, která vznikla v 23.3.23 a sídlí v ulici Střelničná 1979/16, Libeň, 182 00 Praha 8. Jako jediná pacientská organizace v České republice sdružuje a podporuje pacienty trpící emočně nestabilní poruchou osobnosti hraničního typu (dále jen HPO). Černobílý život však není pouze pro samotné pacienty, ale také pro rodinné příslušníky, přátele a další populaci, která se o tuto problematiku zajímá. Vytváří prostor pro sdílení a vzájemné předávání osobních zkušeností a zároveň poskytuje ověřené informace od odborníků, kteří se daným onemocněním zabývají ve své praxi. Hlavními aktivitami je pořádání akcí, edukačních pobytů, workshopů, besed a skupinových a individuálních terapií, vč. certifikovaných DBT. Snaží se o osvětu a destigmatizaci HPO v ČR. Více informací můžete nalézt na našich webových stránkách www.cernobilyzivot.cz, FB nebo IG.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz