K srdci klíč, o.p.s.

http://www.ksrdciklic.cz e-mail: info@ksrdciklic.cz


Zaměřujeme se na pomoc lidem v krizových situacích spojených zejména se ztrátou bydlení. Provozujeme různé sociální služby, včetně azylového domu pro rodiny s dětmi, azylových domů pro muže, domu na půl cesty, nocleháren pro muže a ženy, nízkoprahových denních center, terénního programu a mobilní stravy. Naším cílem je poskytovat komplexní pomoc prostřednictvím projektů Tréninkových pracovních míst a dluhové poradny, které se zaměřují na řešení zadluženosti a odstraňování překážek při hledání a získání zaměstnání, s cílem snížit riziko sociálního vyloučení. Souzníme s myšlenkou, že každý má právo na vlastní bydlení, bezpečí a domov. Snažíme se posílit postavení lidí bez přístřeší a dosáhnout společně trvalých změn prostřednictvím sociální rehabilitace Klíč k samostatnému bydlení a projektů Housing First a Housing Led.

Aktuální projekty