Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

http://www.cpnrp.cz tel.: 416 533 554 e-mail: benefice@cpnrp.cz


Pomáháme dětem, které vyrůstají v náhradní rodinné péči – v adopci nebo v pěstounské péči, prožít plnohodnotné dětství a posilovat jejich šance uspět v životě. Provozujeme Poradny pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích a Ústí n.L.

Aktuální projekty

Ukončené projekty