Nadační fond WebDialog

http://www.webdialog.cz tel.: 731 618 460 e-mail: bob.fliedr@webdialog.cz


Cílem Nadačního fondu Webdialog je hledat smysluplná východiska z krizí současného člověka a společnosti, a také klíč k efektivní pomoci chudším regionům. Nástroje pro takové hledání fond vidí jednak v práci svého think tanku Posílení regionů, jednak v hlubokých sondách do přítomnosti, díky nimž můžeme porozumět sobě samotným, současnému světu s jeho novými výzvami a objevovat hlubší smysl skutečnosti. Fond takovou práci realizuje hlavně prostřednictvím interdisciplinárního dialogu filozofů, teologů, psychologů, ekonomů, sociologů, historiků a zástupců dalších oborů.

Aktuální projekty