Spolu na Petřinách, z.s.

https://spolunapetrinach.cz/ e-mail: spolunapetrinach@gmail.com


Jsme spolek aktivních sousedů z Petřin. Pořádáme každoročně sousedskou akci “Zažít město jinak”, připravujeme přednášky, komentované vycházky, besedy s pamětníky, komunitní akce, sousedská setkávání... Aktivní základ spolku tvoří deset lidí, kteří na Petřinách žijí. Máme rodiny, svoji práci a do akcí spolku vkládáme nejen spoustu energie, hodin svého volného času, ale i vlastních financí. Děkujeme za Váš příspěvek, který pokryje propagaci, tisky letáků a plakátů, zábory či pronájmy ploch, stánků, prostory sálu v knihovně, zaplacení přednášejících odborníků či účinkujících na sousedských akcích a mnoho dalšího.

Aktuální projekty

Ukončené projekty