Spolu na Petřinách, z.s.

https://spolunapetrinach.blogspot.com/ e-mail: spolunapetrinach@gmail.com


Svoji činnost zaměřujeme na osvětu a seznamování laické veřejnosti s pojmy, nástroji a možnostmi územního plánování, které se přímo dotýká dané lokality (rozvoj výstavby, zapojování sousedů, vzbuzení zájmu o dění ve svém okolí). Dalším tématem činnosti spolku je zdravé životní prostředí, hledání zdrojů znečištění v okolí a pomoc s hledáním postupů a prostředků ke zmírnění jejich negativních dopadů. V neposlední řadě spolek svou činností podporuje možnost aktivně se podílet na dění ve svém okolí, setkávat se a sdílet své názory s ostatními sousedy. Veřejný prostor i veřejné instituce by se měl stát živým místem pro setkávání všech generací. Spolek Spolu na Petřinách, z.s. je připraven spolupracovat na vybraných projektech zabývajících se touto problematikou. V roce 2021 jsme poprvé organizovali sousedskou akci Zažít město jinak na Petřinách a v této tradici chceme pokračovat. Organizujeme mj. komentované prohlídky sídliště Petřiny, jarní a podzimní garážový prodej, sousedská setkání. Po dostavbě pobočky Městské knihovny (podzim 2023) zde plánujeme organizovat přednášky a setkání občanů. S Městskou knihovnou jsme podepsali Memorandum o spolupráci.

Aktuální projekty

Ukončené projekty