Spolu na Petřinách, z.s.


Děti, mládež, rodina Regionální a komunitní rozvoj

Komunitní akce a činnost spolku

Jsme spolek aktivních sousedů z Petřin. Pořádáme každoročně sousedskou akci “Zažít město jinak”, připravujeme přednášky, komentované vycházky, besedy s pamětníky, komunitní akce, sousedská setkávání... Aktivní základ spolku tvoří deset lidí, kteří na Petřinách žijí. Máme rodiny, svoji práci a do akcí spolku vkládáme nejen spoustu energie, hodin svého volného času, ale i vlastních financí. Děkujeme za Váš příspěvek, který pokryje propagaci, tisky letáků a plakátů, zábory či pronájmy ploch, stánků, prostory sálu v knihovně, zaplacení přednášejících odborníků či účinkujících na sousedských akcích a mnoho dalšího.

vybíráme od 27.12.2023
500 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Spolek “Spolu na Petřinách z.s.” byl založen v roce 2014 s cílem sjednotit aktivní lidi, kteří se zajímali o dění na Petřinách, kde žijí. 

  • Od roku 2021 pořádáme mimořádně úspěšnou sousedskou akci Zažít město jinak. Třetí ročník sousedských slavností Zažít Petřiny jinak se konal 16.9.2023. Již potřetí jsme společně se sousedy oživili na Petřinách ulici za metrem celodenním programem. Jídlo, hudba, tanec, workshopy, blešák, divadlo, historické fotografie Petřin i promítání filmu z dob počátků sídliště. A počasí nám letos přálo. Náklady se vyšplhaly ma 70 tisíc Kč.
  • V nové pobočce Městské knihovny na Petřinách připravujeme pro sousedy přednášky zaměřené na osvětu a seznámení laické veřejnosti s pojmy, nástroji a možnostmi územního plánování v návaznosti na naši lokalitu. Zveme kvalitní odborníky, které rádi zaplatíme. Platíme i režijní náklady za pronájem sálu. 
  • Dále připravujeme cestovatelské přednášky, besedy s pamětníky, besedy s významnými obyvateli či rodáky z Petřin. Program pečlivě připravujeme a propagujeme, aby se dostal k co nejvetšímu počtu sousedů.
  • Plánujeme projekt sbírky a archivace starých filmů a fotografií z počátků našeho sídliště a jejich digitalizaci a následné zpracování do podoby filmu a knihy s doprovodnou výstavou. 
  • Organizujeme pravidelné urbanisticko-architektonické komentované vycházky po Petřinách, které moderuje předseda spolku, architekt a místní patriot Jiří Hušek.
  • Plánujeme vycházky s pamětníky počátků sídliště či komentované vycházky po sídlišti zaměřené na veřejný prostor. 
  • Již tradiční komunitní akce jarní a podzimní garážový výprodej chceme rozšířit i do dalších částí Petřin ve formě “blešáků”. 
  • Před štědrým dnem se pravidelně scházíme se sousedy na tzv. Vánočním sousedění
  • Aktivně přispíváme do Nápadů pro Šestku
  • Rádi bychom v roce 2024 rozsvítili na Petřinách vánoční strom!
Jsme součástí volného nepolitického seskupení Společně pro šestku, koalice občanských sdružení, spolků a iniciativ Prahy 6. Spojuje nás domov v Praze 6 a obecný zájem, aby „Šestka“ zůstala přívětivým místem ke spokojenému bydlení, práci a trávení volného času. Vedeni tímto zájmem se snažíme zabránit současné nežádoucí zástavbě zelených ploch, necitlivé výstavbě zvláště v památkových zónách Prahy 6 a nekoncepčnímu řešení dopravy. Přejeme si, aby občané měli možnost spoluvytvářet budoucí podobu Prahy 6 při zachování jedinečných krajinných a architektonických hodnot. 

Aktivní základ spolku tvoří deset lidí, kteří na Petřinách žijí. Máme rodiny, svoji práci a do akcí spolku vkládáme nejen spoustu energie, hodin svého volného času, ale i vlastních financí.
Děkujeme za Váš příspěvek, který pokryje propagaci, tisky letáků a plakátů, zábory či pronájmy ploch, stánků, prostory sálu v knihovně, zaplacení přednášejících odborníků či účinkujících na sousedských akcích a mnoho dalšího.

Děkujeme za každý příspěvek!
Na žádost vystavíme potvrzení o přijatém daru.

Výběr fotek z akcí spolku v roce 2023:
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu