Bezobaly z.ú.

http://www.bezobaly.cz e-mail: info@bezobaly.cz


Bezobaly je nezisková organizace, která spojuje bezobalové obchody a šíří osvětu o bezobalovém nakupování, kvalitních potravinách, české krajině a v mnoha dalších tématech. S bezobalovými obchody jsme se sjednotili do společné filozofie a stanovili si cíle, které chceme postupně naplňovat.

Aktuální projekty